اخبار و مقالات

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۴۷ ردیف تعرفه حذف شد
تاریخ انتشار : 1397/10/12 ساعت 09:29:15

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۴۷ ردیف تعرفه حذف شد

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات چهل و هفت ردیف تعرفه در حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی حذف شد.

ممنوعیت ثبت سفارش و واردات چهل و هفت  ردیف تعرفه  در اردات کل، معادن و صنایع معدنی، نساجی و پوشاک، فلزی و لوازم خانگی،برق و لوازم اکترونیک،خودرو و نیرومحرکه، وزارت صنعت،معدن و تجارت و  یک تعرفه در حوزه وزارت جهادکشاورزی حذف شد.