اخبار و مقالات

پیش‌نویس آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی کشاورزی به هیأت وزیران ارسال شد
تاریخ انتشار : 1397/10/19 ساعت 11:47:52

پیش‌نویس آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی کشاورزی به هیأت وزیران ارسال شد

سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف به عنوان مشوق صادراتی را تدوین و به هیأت وزیران ارسال کرد.

بر اساس ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به عنوان مشوق‌های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نمایند. 
وزارت جهاد کشاورزی باید مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابه‌التفاوت را تدوین کرده کرده و به تصویب هیأت وزیران باید برساند. 
سازمان برنامه و بودجه نوشته است که پیش‌نویس این آیین‌نامه اجرایی تبصره بند «پ» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه در مهر 1397 توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به منظور تصویب به هیأت وزیران ارسال شده است.